Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Søknad uten ansvarsrett skiller seg fra ettrinnssøknad og rammesøknad ved at det ikke er krav om ansvarsrett. Det er derfor tiltakshaver som har hele ansvaret for tiltaket. Dette fører også til at det er tiltakshaver som skal signere søknaden mot Altinn.

...

  1. Hvis tiltakshaver er enten privatperson eller organisasjon kan tiltakshaver gjøre en avtale med søker om at søker påtar seg rollen til tiltakshaver og sender inn søknaden med sin signatur. Det viktige da er at org.nummer stemmer med rettighetene i Altinn for innsender.

...

NB! Hvis du har fylt ut Ansvarlig Søker og Tiltakshaver andre steder i løsningen, så er det tiltakshaver som blir stående som gjeldende ved innsending av søknader uten ansvarsrett.

...

2. Det andre alternativet er å utarbeide søknaden og så la tiltakshaver signere. Dette gjøres ved å legge til tiltakshaver som en egen bruker under “Brukeradministrasjon” og deler lenken til søknaden med tiltakshaver.

...

Her foreslås hjemmelshavere registrert i matrikkel automatisk ved å klikke i feltet “Navn”. Skal tiltakshaver være et foretak så legges organisasjonsnummeret inn i feltet for dette.

NB: Det som er viktig her er at det er samme person som velges her som skal signere i løsningen.

Husk å lagre!

Velg “Brukeradministrasjon” ved å først klikke på navnet ditt oppe i høyre hjørne, så klikk på “Brukeradministrasjon”

...