Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

For å søke Arbeidstilsynet om samtykke velger du søknaden “Søknad om Arbeidstilsynets samtykke” fra listen over søknader under menypunktet “Søknader” og “Ny Søknad”

...

For å slette en påbegynt søknad kan dette gjøres fra “Handlinger” og “Slett søknad” på ønsket søknad:

...

Les mer:

Du finner mer om på Arbeidstilsynets nettsider om krav og dokumentasjon

...