Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hvis du prøver å gå til innsending av Søknad/Nabovarsel/Planvarsel, kan det hende du må gi nettleseren din tillatelse til å vise vinduet for signering mot ID-porten.

Du vil få en melding som varsler deg om dette:

...

For å gå videre, må du skru av blokkering av popup vinduer.

Etter at du har gjort dette, å du lukke vinduet og prøve å gå til innsending på nytt.


Her er noen eksempler på hvordan det vil se ut i noen populære nettlesere:

...