Nytt prosjekt, tiltakstyper

Når du oppretter et nytt prosjekt i Byggesøknaden kommer du til denne sida:

De tiltakstypene du kan velge mellom under Tiltakets art er predefinerte og kommer fra https://register.geonorge.no/byggesoknad/tiltaktype.

Det er ikke mulig å definere nye tiltakstyper på kort varsel, men hvis du ikke synes du finner noen passende tiltakstype her, ta gjerne kontakt med oss. Vi har jevnlige møter med Direktoratet for byggkvalitet, der vi blant annet gir tilbakemelding om tiltakstyper som bør føyes til i lista.