Ikke rettigheter til å sende inn søknad via Altinn

Hvis du prøver å sende inn søknad og får denne teksten har ikke Altinn-brukeren din rettigheter til å sende inn nabovarsel på vegne av ditt firma.

Det er daglig leder i firmaet som må gi Altinn-brukeren din de nødvendige rettigheter, mer info om det finner du her:

https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/hvordan-gi-rettigheter-til-andre/

https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/gi-rolle-til-en-gruppe-skjema-og-tjenester/ (med video)

https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/gi-roller-eller-rettighet-via-sokefunksjon/ (med video)

Sjekk dine rettigheter: Logg inn på vegne av firmaet i Altinn (da får du lyseblå bakgrunn, sjekk at orgnr stemmer) og gå til Innstillinger:

 

Under Skjema og tjenester du har rettighet til finne du roller.

Rollen Plan og byggesak gir rettigheter til det meste. Noen firmaer foretrekker å gi mer finmaskede rettigheter.