Ikke rettigheter til å sende inn søknad via Altinn

Hvis du prøver å sende inn søknad og får denne teksten har ikke Altinn-brukeren din rettigheter til å sende inn nabovarsel på vegne av ditt firma.

Merk: Det er organisasjonsnummeret som ligger under Ansvarlig søker i prosjektet det kontrolleres mot. Altså må firmaet du har rettigheter for stå som ansvarlig søker for at du skal ha Altinn-rettigheter til å sende inn.

Det er daglig leder i firmaet som må gi Altinn-brukeren din de nødvendige rettigheter, mer info om det finner du her (video nederst på sida):

https://info.altinn.no/hjelp/profil/enkelttjenester-og-roller/hvordan-gi-en-enkelttjeneste-og-rolle-til-andre/

Sjekk dine rettigheter: Logg inn på vegne av firmaet i Altinn (da får du lyseblå bakgrunn, sjekk at orgnr stemmer) og gå til Innstillinger:

 

Under Skjema og tjenester du har rettighet til finne du roller.

Rollen Plan og byggesak gir rettigheter til det meste. Noen firmaer foretrekker å gi mer finmaskede rettigheter.