Rød boks: Hjemmelshaver kan ikke varsles digitalt

Hvis du får en rød boks oppe til høyre som i skjermbildet nedenfor vil du ikke få sendt inn nabovarselet før noe er gjort med de(n) aktuelle matrikkelen/matriklene. I skjermbildet er knappen for innsending ikke aktiv.

Årsaken at det ikke ligger (gyldig) organisasjonsnummer eller fødsels- og personnummer på tinglyst eier i Matrikkelen. Da må denne matrikkelen enten fjernes fra utvalget, så varsler du denne på annet vis, eller så må du få tak i korrekt organisasjonsnummer.

Hvis du finner korrekt organisasjonsnummer, kan du legge inn det ved å trykke på rediger i bildet ovenfor og så legge inn organisasjonsnummeret i bildet nedenfor. Av hensyn til personvern kan man i dette feltet bare søke på fødsels- og personnummer til personer som er registrert som hjemmelshaver på den aktuelle matrikkelen. I praksis betyr det stort sett at hvis det er en person som er tinglyst eier på en slik matrikkel vil du måtte fjerne avhukingen og varsle denne personen på annet vis.

 

Hvis du ikke finner korrekt organisasjonsnummer, må du fjerne den fra utvalget for at knappen for å sende inn nabovarselet skal aktiveres. Fjern i så fall avhukingen som vist nedenfor.

 

Av hensyn til personvern kan man i dette feltet bare søke på fødsels- og personnummer til personer som er registrert som hjemmelshaver på den aktuelle matrikkelen. I praksis betyr det stort sett at hvis det er en person som er tinglyst eier på en slik matrikkel vil du måtte fjerne avhukingen og varsle denne personen på annet vis.