Overføre prosjekt til annen bruker

Et prosjekt kan overføres til en annen bruker i samme firma som vist i skjermbildet nedenfor.