Import av nabomatrikler

Hvis du vet hvilke av nabomatriklene som skal varsles er det mulig å importere disse via en csv-fil. Fila må ha en kolonne som heter EIENDOM, og så legger du de matriklene som skal varsles inn á la dette:

EIENDOM
5028 / 71 / 1 / 0 / 0
5028 / 71 / 1 / 0 / 0
5028 / 209 / 2 / 0 / 0,5028 / 209 / 5 / 0 / 0,5028 / 210 / 8 / 0 / 0