Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

På nabovarsel, rammesøknad og ett-trinnssøknad er det Det er mulig å sende disse over kontroll hos forespørsel om fagkontroll til en kollega på nabovarsel, rammesøknad og ettrinnssøknad.

...

Kollega får mail epost med link til prosjektet, pluss at det vil også være tilgjengelig hos i kollegaens prosjektoversikt:

...

...

Image Added

Kollega Kollegaen går gjennom går igjennom skjemaet og fyller inn eventuelle kommentarer. Når ferdig klikkes det på “Fullfør fagkontroll” Fullfør fagkontroll.

Ansvarlig søker som er prosjekteier får så opp kommentarene hos seg:

...

Merk: Det er bare mulig å en kontroll ha én fagkontroll pr. prosjekt samtidig, så hvis du skal ha kontroll fagkontroll på både et nabovarsel og en rammesøknad må den ene avsluttes før den andre kan startes.