Fagkontroll

Det er mulig å sende forespørsel om fagkontroll til en kollega på nabovarsel, rammesøknad og ettrinnssøknad.

 

Kollega får epost med link til prosjektet, pluss at det vil også være tilgjengelig i kollegaens prosjektoversikt:

 

 

Kollegaen går gjennom skjemaet og fyller inn eventuelle kommentarer. Når ferdig klikkes det på Fullfør fagkontroll.

Ansvarlig søker som er prosjekteier får så opp kommentarene hos seg:

 

Merk: Det er bare mulig å ha én fagkontroll pr. prosjekt samtidig, så hvis du skal ha fagkontroll på både et nabovarsel og en rammesøknad må den ene avsluttes før den andre kan startes.