Se prosjekter fra andre brukere

Når du er logget inn i www.byggesoknaden.no kan du se prosjekter som eies av andre brukere i ditt firma ved å velge den aktuelle brukeren her i prosjektoversikten, altså der du kommer inn når du logger deg på: