Prosjektoversikt

Når du går inn på et prosjekt vil du komme til prosjektoversikten. Her er nabovarsler og søknader tilgjengelig i hver sin liste. Til høyre finnes hendelsesloggen for prosjektet, hvor hendelser i prosjektet listes opp. Hvis en nabo har kommet med en merknad og lastet opp et vedlegg i Altinn kan også dette vedlegget lastes ned herfra.

Nabovarsler og søknader kan åpnes via ekspanderknappen (1). Her kan du laste ned kvittering og andre tilgjengelige dokumenter.

Du kan alltid navigere tilbake til prosjektoversikten via knappen i venstre meny (2).