Tiltaksmatrikkel med flere adresser

Noen matrikler har flere adresser. Byggesøknaden velger den første adressa den finner, men det er kanskje ikke den du skal gjøre tiltak på. Da endrer du det ved å gå på nedtrekksmenyen som vist nedenfor når du skal velge tiltakseiendommer.