Varsle styret i sameier eller flere parter

Hvis et boligsameie har 9 eller flere boligenheter skal det ha et styre. Da er det som regel bedre å varsle styret ved nabovarsling enn å varsle hver enkelt beboer. Du kan også bruke denne metoden for å varsle organisasjoner som ikke er tinglyst som hjemmelshavere, men som f. eks. har et leieforhold på matrikkelen.

I kartet der du velger hvilke naboer som skal varsles ser du en sirkel på hver matrikkel med et tall, dette tallet gjenspeiler antallet eiere/beboere, med unntak av sameier. Ved å klikke på sirkelen får man opp en boks som vist nedenfor der man ser hvem som er valgt. For sameier vil initielt kun styret/kontaktinstans være valgt. Det er mulig å krysse av for enkeltbeboere og/eller varsle annen part som vist nedenfor. For å varlse annen part klikker du på Legg til naboeier. Byggesøknaden henter kontaktinstans fra Kartverket og Brønnøysundregisteret.

Borettslag: For borettslag vil nabovarselet bli sendt til styret, du vil ikke få mulighet til å velge noen andre, slik det er mulig i skjermbildet nedenfor. Det skyldes at beboerne kun har en borett, de er ikke hjemmelshavere.

 

Legg eventuelt inn organisasjonsnummeret til sameiet/de(n) andre organisasjonen(e) slik: