Kontroll av nabovarsel - manglende vedlegg

Når du trykker på knappen Kontroller nabovarsel kalles valideringstjenesten til Direktoratet for byggkvalitet, DiBK. Denne valideringen kan være litt vel streng og kreve vedlegg som du mener ikke er relevante for tiltakstypen(e) du har valgt.

For å komme rundt dette kan du åpne for eksempel Word, skriver Ikke relevant og så lagre dette som et pdf-dokument. Deretter laster du opp dette som den vedleggstypen som i følge kontrollen mangler.

Du kan bare laste opp et dokument én gang i et og samme nabovarsel, hvis det er flere vedleggstyper som kontrollen mener mangler lager du en kopi av Ikke relevant-dokumentet og gir det et litt annet navn.