Naboer som ikke kunne varsles

Etter at du sender inn nabovarsel vil du etter noen minutter motta en e-post med en liste over naboene som har blitt varslet. Hvis noen av disse ikke kunne varsles via Altinn vil du øverst i denne lista se denne teksten på første side i kvitteringen:

 

I tillegg vil hver av naboene som ikke kunne varles digititalt være markert med rødt i lista.

Årsaken til at de ikke kunne varsles er sannsynligvis en av følgende:

  • Tinglyst hjemmelshaver har status som utvandret: Så lenge personen er registrert som hjemmelshaver skal vedkommende forsøkes varsles (med papirvarsel per brevpost) på den adressen de er registrert med. Da har ansvarlig søker gjort det som kan forventes for å varsle med offisielt registrert informasjon.

  • Tinglyst hjemmelshaver har status som forvsunnet: Samme som forrige punkt.

  • Foretak som ikke kunne varsles: Sannsynligvis er foretaket slettet fra Brønnøysundregisteret, sjekk ved å søke det opp: https://www.brreg.no

  • Tinglyst hjemmelshaver er død: Mai 2021 fikk vi på plass funksjonalitet som sjekker om noen av hjemmelshaverne på nabomatriklene er døde, i så fall dukker det opp rød boks. Sjekk om hjemmelshavere er døde gjøres når prosjektet opprettes. Hvis du lar det gå en tid fra det opprettes til du sender nabovarselet kan det hende at en hjemmelshaver dør i mellomtiden. I så fall vil vedkommende stå i rødt i kvitteringen. For å unngå dette kan du oppdatere hjemmelsforhold.

Hvis du er usikker på om personen må varsles, ta kontakt med kommunen.

Uansett hva årsaken er har disse ikke mottatt nabovarselet via Altinn, og var heller ikke mulig å varsle for DiBKs printtjeneste. Disse må følgelig varsles manuelt hvis de skal varsles.