Merknad eller samtykke fra naboene

Hvis en av de som har mottatt digitalt nabovarsel sender en merknad fra Altinn, kommer den inn i hendelsesloggen i prosjektet ditt, se skjermbildet. Det er per nå ingen mulighet til å svare naboen via Byggesøknaden.

Nabovarsling er lovpålagt å gjøre i byggesaker, men videre dialog er ikke lovpålagt. Derfor har vi per nå ingen kanal for å sende videre dialog gjennom. Naboen har derimot mulighet til å legge ved sin e-postadresse i merknaden.

Samtykke eller merknad: Som vist i bildet nedenfor angir tallene i rundingene med fargekoder hvor mange som har svart at de ikke har noen merknader, hvor mange som har sendt merknad og hvor mange som ikke har svart.