Naboer som har reservert seg mot Altinn-varsling

Noen hjemmelshavere har reservert seg mot varsling via Altinn. Av personvernhensyn kan vi ikke gi automatisk beskjed om hvem dette er.

API-et til Direktoratet for Byggkvalitet vil oppdage de som måtte ha reservert seg mot Altinn-varsling og sender disse videre til DiBKs printtjeneste. Der vil nabovarselet bli skrevet ut til et brev og sendt som papirpost.

Dermed vil det typisk komme 1-2 virkedager etter at digitalt varsel er sendt.