Flere IG-søknader

I større prosjekter kan det være aktuelt å sende flere søknader om igangsettingstillatelse (IG). Det vil i så fall være feil å revidere fritekstfeltet i ansvarsområdet, som havner på ansvarserklæringen og samsvarserklæringen. Beskrivelsesteksten på ansvarserklæringen og samsvarserklæringen skal være identisk.

Da er løsningen å heller opprette flere ansvarserklæringer med samme ansvarlige foretak, der den første gjelder det som skal gjøres i forbindelse med IG1, den andre med IG2 osv.