Feil vedleggstype

Når du trykker knappen Kontroller rammetillatelse, evt. Kontroller ettrinnssøknad, til høyre, sjekkes blant annet at du har med alle nødvendige vedlegg. Hvis du får feilmelding her selv om du har med vedlegg er det sannsynligvis vedleggstypen som er gal.

Vedleggstypene er defineret av Direktoratet for byggkvalitet. Når du laster opp et vedlegg må du også velge vedleggstype, denne forteller Byggesøknaden hva den skal tolke vedlegget som. I eksempelet nedenfor er kvittering for nabovarsel lastet opp, men valideringen ser bare at vedleggstypen er Nabovarsel, ikke Kvittering for nabovarsel.

 

For å rette dette klikker man der det står Nabovarsel under Vedleggstype, så får man opp et modalt vindu til høyre der dette kan endres:

Hvis dette ikke hjelper: Hvis vedleggstypen ikke vil la seg endre trykker du Slett til høyre for vedleggstypen, laster opp vedlegget på nytt og passer på å velge riktig vedleggstype da.