Arbeidstilsynets samtykke v2

I vår nyeste versjon kan du få automatisk samtykke på få minutter. Før du går i gang bør du sette deg inn Arbeidstilsynets veiledning for egenerklæring og preaksepterte løsninger (https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/#Fyllutegenerklæring).

Kom i gang

For å søke Arbeidstilsynet om samtykke må du gå til menypunktet “Søknader” (1) og heretter klikke på “Ny Søknad”-knappen (2).

Fra listen over søknadstyper velger du “Søknad til Arbeidstilsynet v2” (3).

Utfylling

Når søknaden er opprettet må den fylles ut, se nummerering i skjermbildet nedenfor.

  1. De tre første menyer fylles ut med informasjon om søknaden, vedlegg og øvrige roller.

  2. Deretter må egenerklæringen fylles ut via de ulike trekkspillmenyene. Disse styres av hvilke tiltakstyper som er valgt for byggesøknaden.

  3. Etterhvert som informasjon fylles ut blir punktet fortløpende markert som ferdig, slik at man kan holde oversikt. Søknaden kan til hver en tid lagres og kontrolleres.

  4. Når man er klar for innsending klikker man på Forhåndsvis og send inn

 

Les mer

Du finner mer om på Arbeidstilsynets nettsider om krav og dokumentasjon