Situasjonskart

På byggesaksprosjekter i Byggesøknaden er det mulig å tegne situasjonskart selv. Dette er et enkelt situasjonskart, sjekk med den aktuelle kommunen om de godtar dette for tegning av situasjonsplan.

Trykk på det øverste ikonet for å få opp tegnemenyen.

For å eksportere det du har tegnet til en bildefil trykker du på det nederste ikonet og så Generer:

Målestokk og godkjennelse hos kommuner: Som du ser i bildet nedenfor er målestokksangivelsen på situasjonskartet du kan lage i Byggesøknaden ikke på formen 1:500, men angitt ved at en viss avstand tilsvarer f. eks. 50 meter. Det er ikke alle kommuner som godkjenner et slikt situasjonskart til bruk i byggesak. Kontakt din kommune først hvis du er i tvil.