Søknad uten ansvarsrett, innsending på vegne av tiltakshaver

Søknad uten ansvarsrett skiller seg fra ettrinnssøknad og rammesøknad ved at det ikke er krav om ansvarsrett. Det er derfor tiltakshaver som har hele ansvaret for tiltaket. Dette fører også til at det er tiltakshaver som skal signere søknaden mot Altinn.

Nabovarsel kan sendes av søker på vegne av tiltakshaver på vanlig måte

I mange situasjoner er det likevel ønskelig at “ansvarlig”-søker fyller ut og i noen tilfeller, sender inn på vegne av tiltakshaver. Dette er foreløpig ikke mulig å gjøre direkte etter juridisk vurdering av DiBK. Det er heller ikke mulig å delegere rettighet i Altinn da det er sperret for dette av DiBK.

Vi har foreløpig fått avklart at dette kan gjøres på to måter.

  1. Hvis tiltakshaver er enten privatperson eller organisasjon kan tiltakshaver gjøre en avtale med søker om at søker påtar seg rollen til tiltakshaver og sender inn søknaden med sin signatur. Det viktige da er at org.nummer stemmer med rettighetene i Altinn for innsender.

NB! Hvis du har fylt ut Ansvarlig Søker og Tiltakshaver andre steder i løsningen, så er det tiltakshaver som blir stående som gjeldende ved innsending av søknader uten ansvarsrett.

 

2. Det andre alternativet er å utarbeide søknaden og så la tiltakshaver signere. Dette gjøres ved å legge til tiltakshaver som en egen bruker under “Brukeradministrasjon” og deler lenken til søknaden med tiltakshaver.

For å legge til tiltakshaver som bruker gjøres følgende:

Søknaden fylles ut og tiltakshaver legges inn under “Øvrige roller”

Her foreslås hjemmelshavere registrert i matrikkel automatisk ved å klikke i feltet “Navn”. Skal tiltakshaver være et foretak så legges organisasjonsnummeret inn i feltet for dette.

NB: Det som er viktig her er at det er samme person som velges her som skal signere i løsningen.

Husk å lagre!

Velg “Brukeradministrasjon” ved å først klikke på navnet ditt oppe i høyre hjørne, så klikk på “Brukeradministrasjon”

Logg inn med samme brukernavn og passord du bruker i Byggesøknaden.no

Du kommer da inn i brukeradministrasjonen. For å opprette nye brukere så må du ha rollen som “Lokal administrator”, ta kontakt med kundeservice hvis du mangler dette.

Velg “Users”, så klikk på “+” og fyll ut brukerinfoen:

Brukernavnet må være unikt, så for å unngå mulige konflikter så anbefaler vi dette formatet “<firmanavn_ansvarligsøker>_<epostadresse_tiltakshaver>”

Trykk på diskett-ikonet for å lagre.

Gå tilbake til søknaden og kopier url-adressen og send denne til tiltakshaver, sammen med brukernavn og passord (passord kan også endres av tiltakshaver når de logger seg på):

 

Tiltakshaver logger seg så på og får tilgang til søknaden og klikker seg gjennom “Innsending av søknad”.

Svar på søknad kommer både i tiltakshavers innboks i Altinn og inn i Byggesøknaden.no så både “søker” og tiltakshaver kan følge opp søknaden.