Hjelp til fagskoler - gjennomføringsplan

Det enkleste er å sende signeringsforespørsel om ansvarserklæring og samsvarserklæring til deg selv, dette er jo tross alt ikke et reelt prosjekt. Signert ansvarserklæring må foreligge før du kan sende signeringsforespørsel om samsvarserklæring. Klikk på skjermbildene for å se dem i full størrelse. Opprett ansvarsområdet og velg registrer ansvarlig foretak.

Gjf_plan_A.png
Gjf_plan_B.png

Legg inn din egen epostadresse her. Hvis du allerede har oppretta ansvarsområdet, kan du endre epostadressen her (klikk på Endre/Handlinger-knappen til høyre i hovedbildet for å få opp dette vinduet):

Så skal du innhente ansvarserklæring. Signeringsforespørselen skal altså sendes til deg selv. Da får du en epost med en link, klikk på denne. Da får du beskjed om å logge inn. Velg TestID som identifiseringsmetode. Selve ID-en henter du fra Testbrukere på denne sida: https://dibk.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/2529001473/Datafyll+Signeringstjenesten#TestID Det er ingenting i veien for at flere bruker samme test-ID.

Du får beskjed om å identifisere deg på nytt, velg TestID da også.

Det kan være praktisk å laste ned en kopi. Det er mulig å laste ned en kopi fra gjennomføringsplanen i Byggesøknaden også.

Så fort du klikker på linken i eposten, vil status endres til i arbeid. Det kan ta litt tid fra du har signert den til status endres til signert. Når det er gjort, kan du trykke på endre/handlinger. Nå kan du laste ned en kopi av ansvarserklæringen hvis du vil det, og sende signeringsforespørsel om samsvarserklæring. Du må krysse av for hvilken søknad samsvarserklæringen skal gjelde for. Så må du velge søknaden der. For at den skal dukke opp, må søknaden være oppretta i prosjektoversikten.

Så kan du sende signeringsforespørsel til deg selv og signere den på samme måte som med ansvarserklæringen.