Enklere søknadstype (f.eks. piperehabilitering)

Før du går i gang med din første søknad må du sikre deg at du har tilstrekkelige rettigheter hos Altinn. Dette kan du lese mer om på denne siden: https://www.dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/slik-gir-du-rettigheter-til-byggesak-i--altinn

Opprett prosjekt

Klikk på den blå knappen Opprett nytt byggesaksprosjekt og fyll ut prosjektnavn- og nummer. Prosjektnummer vil bli påført faktura. Deretter velger du tiltakstype (f.eks. Bygningstekniske installasjoner: Reparasjon).

Nytt_prosjekt-20240325-123508.png

Velg tiltaksmatrikkel

Klikk i søkefeltet øverst til høyre og søk på f.eks. adresse eller matrikkelnummer (1). Kartet vil da zoome til den valgte adresse/matrikkel. Velg den eller de matrikler som tiltaket gjelder (2). Hvis kartet har for høyt zoom, vil du ikke kunne velge tiltaksmatrikkel. Klikk til slutt på knappen Sett prosjektområde for å gå videre (3).

image-20240325-130441.png

Prosjektoversikt

I prosjektoversikten finner du oversikt over nabovarsler og søknader knyttet til prosjektet ditt. Her kan du opprette nabovarsler, søknader og se siste hendelser til høyre i oversikten.

Klikk på ny søknad og velg hvilken søknadstype du ønsker å opprette.

Når søknaden er opprettet kan du klikke på denne (1) og begynne å fylle ut informasjonen.

Søknad

Utfylling av skjema

På søknaden får du en oversikt over ulike tema i høyremenyen som kan fylles ut i søknaden. Er du usikker på hvilke felter, som er påkrevd kan du klikke på Kontroller søknad (1). Da kontrolleres søknaden i henhold til valideringsreglene fra Direktoratet for Byggkvalitet.

Når kontrollen er kjørt, vil det vises hvilke tema som er påkrevd for tiltakstypen du har valgt for søknaden. Røde varsler viser tema og felter med manglende informasjon og gule markeringer betyr anbefaling, men hindrer ikke innsending.

Klikk på hvert tema for å se felt og feilmelding.

NB. Vær oppmerksom på at dette kun validerer påkrevde felter og ikke gir garanti for innhold av søknaden og dermed komplett søknad.

Øvrige roller (ansvarlig søker, tiltakshaver og fakturamottaker)

Ansvarlig søker

Informasjonen for ansvarlig søker fylles ut med info om foretaket ditt.

Tiltakshaver

Informasjon om tiltakshaver må legges inn.Hvis tiltakshaver står som hjemmelshaver på eiendommen, kan denne velges fra nedtrekksmenyen (1). Er kontaktpersonen den samme, kan denne kopieres fra tiltakshaver (2).

Fakturamottaker

Informasjon om fakturamottaker må legges inn. Fakturamottaker er mottaker av faktura for kommunalt saksbehandlingsgebyr (dette gebyret varierer fra kommune til kommune). Er fakturamottaker samme som tiltakshaver kan dette kopieres via snarveien (1).

 

Gjennomføringsplan

Gjennomføringsplanen finnes via menyen til venstre (1). Her kan du holde oversikt over ansvarlige foretak, fagområder og status på erklæringer. Hvis du har en egenutfylt gjennomføringsplan som PDF, kan denne lastes opp direkte under Andre vedlegg med vedleggstype Gjennomføringsplan i søknadskjemaet.

NB. I PDF skjemaet (blankett 5185) fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK), har det for noen søknadstyper vært vanlig å angi ansvarlig søker (SØK). Dette er ikke mulig i den digitale versjonen, da ansvarsrett for ansvarlig søker erklæres i søknaden når den sendes inn.

 

Opprette fagområde(r)

Ansvarsområder opprettes under hver funksjon (PRO, UTF og KONTROLL) (1). Velg fagområder (2) og klikk på knappen (3) for å legge til.

Registrere ansvarlig foretak

Når ansvarsområdene er opprettet, må det registreres ansvarlig foretak for hvert ansvarsområdene . Dette gjøres ved å klikke på Registrer ansvarlig foretak.

 

Informasjonen for ansvarlig foretak fylles ut ved å søke opp foretaket i søkefeltet (1). Deretter må kontaktperson fylles ut (2), dette er personen som vil få tilsendt signeringsforespørsel (om man velger å innhente ansvars-/samsvarserklæring digitalt). Er det første gang man fyller ut informasjonen kan man lagre dette til senere bruk ved å huke av for å lagre i kontaktregisteret (3) før man klikker på lagre (4).

Har man allerede registret foretaket i kontaktregisteret kan man hente dette frem via fanen “Legg til fra kontaktregister” (5).

Innhente/laste opp ansvar- og samsvarserklæringer

Ansvarserklæring kan innhentes digitalt via signeringsløsningen til DiBK (1) eller man kan laste opp manuelt signert erklæring (2).

Innhentes erklæringen digitalt, vil det bli sendt en e-post til kontaktpersonen du la inn hos det ansvarlige foretaket. I e-posten vil det være en lenke til signeringstjenesten hos DiBK. Her kan ansvarlig foretak signere erklæringen via ID-Porten. Når erklæringen er signert, vil kopi bli sendt til ansvarlig søker sin Altinn innboks. I tillegg vil erklæringen bli lagret i prosjektet i Byggesøknaden.

 

Samsvar- og kontrollerklæringer kan også innhentes digital (1). Alternativt kan manuelt signert erklæring lastes opp på fagområdet (2) og dato for samsvar (signeringsdato) registreres (3). Avslutningsvis klikker du på “Lagre og lukk” (4).

 

Innsending av søknad

Når søknaden er ferdig utfyllt og kontrollert, kan du sende den inn. Klikk på knappen for innsending og logg inn i ID-Porten med din foretrukne elektroniske ID.

Etter innlogging i ID-Porten presenteres en forhåndsvisning av søknaden for gjennomlesing. Når du er klar til å sende inn klikk på Send (1).

 

Til slutt får du en bekreftelse på innsendingen. Kvittering for søknad kan i etterkant finnes i prosjektoversikten under søknaden eller i Siste hendelser i prosjektet.