Konvertere søknad

Det er mulig å konvertere noen søknadstyper til andre søknadstyper:

  • Ettrinnssøknad kan konverteres til rammesøknad og omvendt.