Rød boks: Død hjemmelshaver på nabomatrikkel

Hvis du får en rød boks oppe til høyre som i skjermbildet nedenfor vil du ikke få sendt inn nabovarselet før noe er gjort med de(n) aktuelle matrikkelen/matriklene. I skjermbildet er knappen for innsending ikke aktiv.

Problemet her er at en eller flere registrerte hjemmelshavere på den indikerte nabomatrikkelen er død. Den døde hjemmelshaveren må fjernes fra utvalget av nabomatrikler, eventuelt du legge inn ny hjemmelshaver som vist nedenfor. Kommunen skal ha oversikt over bestyrer for dødsbo, så du kan kontakte kommunen for informasjon om hvem som skal varsles for denne matrikkelen. Det er heller ikke helt sikkert at dødsbo og/eller arvinger trenger å varsles, sjekk ut hva Direktoratet for Byggkvalitet skriver om dette.

 

For å fjerne den fra utvalget klikker du på haken til venstre for død hjemmelshaver i bildet ovnefor. Hvis det er et firma/organisasjon som skal varsles i stedet, legger du inn korrekt organisasjonsnummer ved å klikke du på Legg til naboeier, deretter legger du inn organisasjonsnummeret her:

Av hensyn til personvern kan man i dette feltet bare søke på fødsels- og personnummer til personer som er registrert som hjemmelshaver på den aktuelle matrikkelen. I praksis betyr det stort sett at hvis ny hjemmelshaver/arving er en person som ikke er tinglyst som hjemmelshaver ennå på denne matrikkelen, vil du måtte fjerne avhukingen og varsle denne personen på annet vis.