"Nabovarsel feilet i prosessering hos Altinn."

Det kan hende at du får denne meldinga i prosjektoversikten umiddelbart etter at du har sendt inn nabovarsel: Nabovarsel feilet i prosessering hos Altinn. Vennligst kontakt vårt kundesenter for mer informasjon.

Dette er en feil som dessverre oppstår en sjelden gang. Hvis du får denne meldinga er det lite sannsynlig at nabovarselet har feilet i prosessering hos Altinn, så vent i hvert fall ca. 30 minutter, logg inn på nytt og sjekk om det står med status sendt ut ok.